اقامت از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در اسپانیا و شرایط عمومی قبل از اینکه به موضوع انواع روش های سرمایه گذاری در اسپانیا بپردازیم نیاز است که در خصوص شرایط اولیه…

ادامه مطلب

اقامت از طریق خرید ملک

خرید ملک سرمایه گذاری در اسپانیا از طریق خرید ملک یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در اسپانیا، خرید ملک در این کشور می…

ادامه مطلب

اقامت از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در اسپانیا در هنگام مهاجرت به اسپانیا ۲۰۱۸ و پس از گرفتن وکیل مهاجرت برای اخذ اقامت اسپانیا چه شرایطی دارد ؟یکی از موضوعات بسیار مهم و معروف در جهت…

ادامه مطلب

چگونه از راه درست مهاجرت کنیم

مهاجرت یکی از واژه های پرکاربرد امروزی می‌باشد و به جابه جایی یک فرد به منظور زندگی،کار، تحصیل اطلاق می‌شود. بیشتر افراد توانمند دوست دارند تا در کشورهای…

ادامه مطلب