اقامت از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در اسپانیا و شرایط عمومی قبل از اینکه به موضوع انواع روش های سرمایه گذاری در اسپانیا بپردازیم نیاز است که در خصوص شرایط اولیه…

ادامه مطلب

اقامت از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در اسپانیا در هنگام مهاجرت به اسپانیا ۲۰۱۸ و پس از گرفتن وکیل مهاجرت برای اخذ اقامت اسپانیا چه شرایطی دارد ؟یکی از موضوعات بسیار مهم و معروف در جهت…

ادامه مطلب