سرمایه گذاری در اسپانیا از طریق خرید ملک

یکی از انواع روش های سرمایه گذاری در اسپانیا، خرید ملک در این کشور می باشد که شرایط بسیار خوبی هم از لحاظ سوددهی و هم اخذ اقامت می تواند برای متقاضیان ایجاد کند. خرید ملک در کشور اسپانیا به دو صورت می تواند انجام گیرد. در روش اول افراد می توانند با مبلغ ۱۵۰ هزار یورو یک ملک خریداری نموده و در ابتدا یک اقامت ۱ ساله دریافت نمایند، پس از گذشت ۱ سال مجدد می توانند اقامتشان را ۲ بار و هر بار به مدت ۲ سال تمدید نموده و پس گذشت ۵ سال اقامت دائم اسپانیا را به دست آورند. ( شایان ذکر است که یکی از شروط اصلی تمدید اقامت در روش خرید ملک در اسپانیا با ۱۵۰ هزار یورو این است که شما هر سال حداقل ۱۸۴ روز در خاک این کشور حضور داشته باشید ) اما این روش ۱۵۰ هزار یورویی شاید به نسبت اقامت خرید ملک با پلن گلدن ویزای اسپانیا که با مبلغ ۵۰۰ هزار یورو انجام می شود دارای طرفداران کمتری باشد، زیرا در روش ۱۵۰ هزار یورویی در ابتدا اقامت دائم صادر نمی شود و صدور کارت اقامت دائم در صورت عدم رعایت شرایطی از جمله حضور ۶ ماه در سال برای افراد تمدید نخواهد شد؛ در نتیجه از این حیث زیاد طرفدار ندارد. اما در روش گلدن ویزا یا همان خرید ملک به قیمت ۵۰۰ هزار یورویی در اسپانیا  نیازی به شرط حضور در اسپانیا وجود ندارد و به متقاضی بدون نیاز به عملی کردن هیچ شرط اضافه ای پس از ۵ سال اقامت دائم اسپانیا اعطا می شود و پس از گذشت حدود ۱۰ سال افراد می توانند پاسپورت و تابعیت اسپانیا را به دست آورند. تعدادی از املاک آماده فروش به شرح ذیل است :